Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Pientere kleuters, de diepte in!

Regelmatig horen we dat leerkrachten zich na de basiscursus Pientere Kleuters nog handelingsverlegen voelen om tot een passend en werkbaar aanbod te komen. Vaak ontbreekt het deze kinderen nog aan de juiste ‘tools’ of vaardigheden om actief en zelfstandig met de verrijkende activiteiten aan de slag te kunnen. Daarnaast ontbreekt het de leerkracht aan tijd om ze regelmatig te begeleiden. Deze cursus is bedoeld als verdiepende stap waarbij de nadruk ligt op het versterken van vaardigheden die nodig zijn om de talenten van deze kleuters optimaal te kunnen benutten. Het gaat om het aanleren van een groei mindset (durven leren / leren durven), het stimuleren van executieve functies (zelfsturing) en het ontwerpen van een aanbod op maat. Ook de rol van de leerkracht en de benadering van het kind komt uitgebreid aan de orde. Ook zal er aandacht zijn voor ‘speciale’ Pientere kleuters met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of Autisme.
 
In twee bijeenkomsten leer je op welke signalen je kunt letten, hoe je reeds aanwezige materialen op een andere manier kunt inzetten voor deze groep leerlingen en hoe je hun(ook bij gezamenlijke activiteiten) uitdagende vragen kunt stellen. Daarnaast is er ook aandacht voor speciaal ontwikkelde materialen. Informatieoverdracht wordt afgewisseld met praktische opdrachten en uitwisselen van ervaringen. Ook is er ter voorbereiding wat leeswerk en tussentijds een huiswerkopdracht (aan de slag met verrijkte ontwikkelingsmaterialen). Deze cursus sluit aan bij de huidige ontwikkelingen rondom het werken met een groepsplan binnen de kleuterbouw. Het aanbod voor de plusgroep kan verder uitgebouwd en verdiept worden. Het handelen van de leerkracht (pedagogische benadering) staat hierbij centraal. “Je bent de sleutel tot uitdagend en ontdekkend leren bij kinderen via het prikkelen van de nieuwsgierigheid”. 
 
Voor wie: Leerkrachten groep 1 en 2 en coördinatoren onderbouw en intern begeleiders die eerder een basiscursus hebben gevolgd over pientere kleuters en al theoretische achtergrondkennis hebben
Studielast: 7 uur
Kosten: € 234,00
Data: woensdag 27 september en 8 november 2017 van 14:30- 17:00 uur
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marcia Posma

Marcia Posma

Psycholoog

T (0299) 783 437

E m.posma@sbzw.nl