Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Begeleiding van leerlingen met ernstige REWI-problemen of dyscalculie

Deze cursus is afgestemd op de werkwijze van het protocol Ernstige Rekenen Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD). Je leert de mogelijkheden van een kind in fase oranje en rood in kaart te brengen en er hulp op af te stemmen. Je ontvangt de meest actuele informatie over dyscalculie en ontwikkelt vaardigheden om ook bij deze leerlingen beter tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Na deze cursus ben je in staat om voor individuele leerlingen een handelingsplan op te stellen aan de hand van de onderwijsbehoeften en dit ook uit te voeren. Hiermee draag je direct bij aan het leren van de leerling.

Deze cursus levert een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van de deelnemer op het gebied van rekenwiskunde-problemen en dyscalculie. Naast informatieoverdracht en literatuurstudie wordt er praktisch aan de slag gegaan met leerlingen met rekenproblemen. 

Voorwaarden deelname: Je dient de cursus ‘Preventie en aanpak van reken-wiskundeproblemen’ te hebben gevolgd of op een andere manier kennis te hebben opgedaan vanuit het ERWD protocol. Daarnaast moet je in de gelegenheid zijn om een intern rekenonderzoek met een leerling uit te voeren en gedurende 2-3 maanden een individueel oefentraject te doen.
 
Voor wie: Leerkrachten groep 4 t/m 8, intern begeleiders en rekenspecialisten/rekencoördinatoren
Studielast:12 uur
Kosten: € 292,50 
Data: maandag 5 februari, 19 maart en 11 juni 2018 van 16.00-18.00uur
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Leanne Riteco-Alberink

Leanne Riteco-Alberink

Orthopedagoog

T (0299) 783 449

E l.alberink@sbzw.nl