Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Rekenen in de 21e eeuw ('17-'18)

In het onderwijs wordt steeds meer aandacht gegeven aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, probleem oplossen en kritisch en creatief denken. Ook het rekenonderwijs kan hieraan bijdragen. In het rekenonderwijs van de 21e eeuw zal het steeds meer gaan om het oplossen van problemen en niet het zoeken van antwoorden. Rekenen gaat dan om het leren via denkactiviteiten die uitdagen tot kritisch en creatief denken. Tijdens deze cursus leer je hoe je alle kinderen in alle leerjaren kunt helpen zich te ontwikkelen tot probleemoplossers met uitdagende rekenproblemen op verschillende niveaus.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het verband tussen de 21e eeuwse vaardigheden en het rekenonderwijs gelegd. Welke vaardigheden zijn belangrijk en welke plaats kunnen ze krijgen in het rekenonderwijs? De kenmerken van goede rekenproblemen worden besproken en een aantal opgaven voor verschillende leerjaren komen aan de orde. Vervolgens is aandacht voor het aanleren van deze probleemoplossende vaardigheden. Welke stappen moeten kinderen doorlopen om een rekenopgave op een goede manier aan te pakken? De eerste stappen van probleemoplossend vermogen worden uitgelicht: betekenis verlenen en uitvoeren (tekenen en schematiseren). Na afloop van deze bijeenkomst probeer je enkele activiteiten uit in de klas.

In de tweede bijeenkomst wordt er kort teruggeblikt op de praktijkopdracht. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op het aanleren van de probleemoplossende vaardigheden aan de hand van een aantal opgaven, waarbij deze keer het oplossen (symboliseren en logisch redeneren) en de reflectie centraal staan. Daarnaast is er aandacht voor het kiezen en ontwerpen van rekenproblemen die aansluiten bij de rekenmethode.

Voor wie: Leerkrachten groep 3 t/m 8 en rekenspecialisten/rekencoördinatoren
Studielast: 6 uur
Kosten: € 234,00
Data: woensdag 11 april en 13 juni 2018 van 14:00-16:30uur

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin Ooijevaar

Martin Ooijevaar

Onderwijsadviseur / projectleider verkeerseducatiepunt

T (0299) 783 422

E m.ooijevaar@sbzw.nl