Home

 

Mail T (0299) 783 400

Beperkingen bij jonge kinderen in het verkeer
Meer video's
Sponsor Sponsor

Preventie en aanpak van RekenWiskunde- problemen

In 2013 is het Masterplan Dyscalculie in het leven geroepen door het ministerie van OCW. Dit moet ervoor zorgen dat scholen leerlingen met Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) zo snel mogelijk signaleren en zo goed mogelijk begeleiden. Een aantal kinderen heeft veel moeite met het rekenen. Het is voor hen lastig om het rekenniveau van de groep bij te houden. Deze leerlingen hebben veel moeite met de basisvaardigheden en beschikken over fragmentarische rekenkennis. Ze krijgen steeds minder vertrouwen in het eigen kunnen en stellen zich steeds afhankelijker op. Voor deze kinderen is het erg moeilijk om aan het einde van groep 8 rekenniveau 1F te halen en goed door te stromen richting 2F op het Voortgezet Onderwijs. In deze cursus leer je hoe je rekenproblemen in de groepen 3 t/m 8 kunt voorkomen en hoe je bestaande rekenproblemen kunt signaleren en aanpakken. Hierbij wordt het Protocol ERWD als uitgangspunt genomen.

In de eerste bijeenkomst worden de hoofdlijnen van het rekenen in groep 3 t/m 8 besproken en komt aan de orde hoe je rekenproblemen hierbij kunt voorkomen. Je leert hoe je mogelijke rekenproblemen kunt signaleren met behulp van het drieslagmodel en handelingsmodel. Na de eerste bijeenkomst voer je met een leerling op jouw eigen school een diagnostisch rekengesprek. In de tweede bijeenkomst worden de resultaten van de gesprekken met elkaar besproken. Daarna wordt besproken hoe rekenproblemen het beste aangepakt kunnen worden.

Voor wie: Leerkrachten groep 3 t/m 8, intern begeleiders en rekenspecialisten/rekencoördinatoren
Studielast: 7 uur
Kosten: € 195,00
Data: donderdag 21 september en 23 november 2017 van16:00-18:00uur